KÖNYVEK

PUBLIKÁCIÓK. Önálló kiadványok.

Egyetemi élőadások, tankönyvek:
 Kompozíciós szerkezetek (Structuri compoziţionale), Ed. Artes, Iaşi, 2005;
–  Murális művészet, vizuális interferenciák (Arta murală, interferenţe vizual-artistice), Ed. Artes, Iaşi, 2006;
Szakkönyvek:
A kompozició a festészetben (Compoziția în pictură), Ed. Polirom, Iași, 2009;

Társszerzős kiadványok:

Albumok:
Bartos. Párhuzamos világok (Bartos. Lumi paralele), Ed. Dana art, Iaşi, 2009;
A fény formáinak szinergiája (Sinergia formelor de lumina), Ed. Performantica, Iaşi, 2010;
Túl a formán és színeken, az érték áttetszősége (Transparency of value beyond form and color), Ed. Performantica, Iaşi, 2010;
Megtalált visszhangok (Ecouri regăsite), Ed. Performantica, Iași, 2012.
Folyóiratok (válogatás):
– A vizuális művészetek az évezred végén (Artele vizuale la sfârsit de mileniu), Ed. Artes, Iaşi, 2002;
Művészet és Idő (Artă si Timp), Ed. Artes, 2004, Iaşi;
Interdiszciplinaritás  a Festményrestaurálásban és az Alkalmazott művészetekben;(Interdisciplinaritate in Conservare-restaurare si Arte Aplicate), Ed. Artes, Iaşi, 2007;
A Művészet és Konzerválás időszerűsége (Arta si conservare in actualitate), Ed. Artes, Iaşi, 2010;
Artdialog, Ed. Artes, Iaşi, 2012;
Katalógusok (válogatás):
Angyali üdvözlet (Art-Bunavestire), Muzeul Țării Oașului, Negrești Oaș, 2009;
Painting, sculpture, graphics-arad biennial, Ed. Mirador, Arad, 2007, 2009, 2013; 
Barabás Miklós céh, 1929-2009, Ed. BMC, Cluj, 2009;
Romania @intl, UAPR, Ed. Exigent, Bucuresti, 2012; 

Bibliográfiai hivatkozások:  
Bejan Petru, Lumea artei. Tîrcoale critico-hermeneutice, Ed. F. A. Axis, Iaşi, 2012;
Cebuc A., Florea V., Lăptoiu N., Enciclopedia artiştilor români contemporani, vol. V, Ed. Arc 2000, Bucureşti, 2001;
Ciucă, Valentin,  Un secol de arte frumoase la Iaşi, Ed. Art XXI, Iaşi, 2004;
Ciucă, Valentin, Dicționarul artiștilor din Moldova, Ed. Art XXI, Iaşi, 2011;
Djordjevic, Georgeta, Tradiție și modernitate în pictura românească, Ed. Eurogama Invest, Bucureşti, 2009;
Forţu, Nasta, Orizonturi artistice contemporane, Ed. PanEurope, Iaşi, 2007;
Haşegan, Theodor,  Profesori-artişti, artişti-profesori, Ed. Cronica, Iaşi, 2005;
Jakobovits, Miklós, Gondolatok az erdélyi képzőművészetről, Ed. Literatus, Oradea, 1993;
Opriş, Ioan,  Ocrotirea patrimoniului cultural, Ed. Meridiane 1986;
Suhar, Liviu,  Pledoarie pentru obiectul metaforă,Ed. Damaster, Iaşi, 2003;
Zaharia D. N., Iaşul vernisajelor, vol. I, Ed. Careatide, Iaşi, 1995;
Zaharia D. N., Iaşul vernisajelor, vol. II, Ed. Dosoftei, Iaşi, 2000;
xxx Enciclopedia taberei Prietenia de la Lăzarea, Ed. Altus, Miercurea Ciuc, 2004;
xxx Képzőművészeti írások, Ed. Kriterion, Bucureşti, 1984;
xxx Who’s who in Romania, Ed. Pegasus Press, Bucureşti, 2002;
xxx Barabás Miklós Céh,1929-2009, Ed. BMC, Cluj, 2009;
xxx Erdélyi magyar ki kicsoda, Ed. Scripta, Oradea, 2000, 2009;
xxx Enciclopedia personalităților din România, Ed. Hübners Who is Who, 2010;
xxx Restaurálási füzetek (Caietele restaurării), Ed. ACS, București, 2012;
xxx A Iaşi-i UAP Fiók művészei/Katalógus (Catalog 2013, UAP Filiala-Iaşi), 2013.
Macarie, Gheorghe recenziója az M. J. Bartos - A kompozició a festészetben c. könyvhöz (rev. Convorbiri Literare, nr. 8, 2010, Iași).

 

Recenzie la cartea M. J. Bartos – Compoziția în pictură, de Prof. univ. dr.Gh. Macarie, revista Convorbiri Literare, nr. 8, Iași, 2010.

Din anul 1975 a fost citat în ziarele și revistele locale Flacăra Iașului, Monitorul de Iași, Ziarul de Iași și revistele Cronica, Convorbiri Literare etc., dar și naționale precum România Literară, revista Arta etc.