CARTI

CĂRȚI PUBLICATE IN EDITURI RECUNOSCUTE (UNIC AUTOR):
Cursuri/manuale:
- Structuri compoziționale - Ed. Artes, 2005, Iaşi, (ISBN 973-85187-0-9);
- Arta murală, interferente vizual-artistice, Ed. Artes, 2006, Iaşi, (ISBN 10/973-8271-49-5. 13/978-973-8271-49-49);
Cărți de specialitate:
- Compoziția în pictură, Ed. Polirom, Iasi, 2009, ISBN 978-973-46-1424-0;
- Bartos (Lumi paralele), Ed. Dana art, Iasi, 2009, ISBN 978-606-92090-5-9.

COAUTOR LA VOLUME COLECTIVE (selecție):
Albume:
- Sinergia formelor de lumina, Ed. Performantica, Iasi, 2010;
- Transparency of value beyond form and color, Ed. Performantica, Iasi, 2010 ;
- Ecouri regăsite, Ed. Performantica, Iași, 2012, ISBN 978-973-730-9935-8.


Reviste:
- Artele vizuale la sfarsit de mileniu, Ed. Artes, Iasi, 2002
- Interdisciplinaritate in Conservare-restaurare si Arte Aploicate, Ed. Artes, Iasi, 2007
- Arta si conservare in actualitate, Ed. Artes, Iasi, 2010
- Artdialog, Ed. Artes, Iasi, 2012 
- Interferențe, Creație și Restaurare în Artă, ISBN (10) 973-8271-49-5; ISBN (13) 978-973-8271-49-4

Cataloage:
- Art-Bunavestire, Muzeul Țării Oașului, Negrești Oaș, 2009;
- Painting, sculpture, graphics-arad biennial, Ed. Mirador, Arad, 2007, ISBN 978-973-8484-90-0;
- Barabás Miklós céh, S.SzT.György,1929-2009, Ed. BMC, Cluj, 2009, ISBN 973-0-07163-4;
- Romania @intl, UAPR, Ed. Exigent, Bucuresti, 2012.

Referinţe bibliografice
Bejan Petru, Lumea artei. Tîrcoale critico-hermeneutice, 2012;
Cebuc A., Florea V., Lăptoiu N., Enciclopedia artiştilor români contemporani, vol. V, Ed. Arc 2000, Bucureşti, 2001;
Ciucă, Valentin,  Un secol de arte frumoase la Iaşi, Ed. Art XXI, Iaşi, 2004;
Ciucă, Valentin, Dicționarul artiștilor din Moldova, Ed. Art XXI, Iaşi, 2011;
Djordjevic, Georgeta, Tradiție și modernitate în pictura românească, Ed. Eurogama Invest, Bucureşti, 2009;
Forţu, Nasta, Orizonturi artistice contemporane, Ed. PanEurope, Iaşi, 2007;
Haşegan, Theodor,  Profesori-artişti, artişti-profesori, Ed. Cronica, Iaşi, 2005;
Jakobovits, Miklós, Gondolatok az erdélyi képzőművészetről, Ed. Literatus, Oradea, 1993;
Opriş, Ioan,  Ocrotirea patrimoniului cultural, Ed. Meridiane 1986;
Suhar, Liviu,  Pledoarie pentru obiectul metaforă,Ed. Damaster, Iaşi, 2003;
Zaharia D. N., Iaşul vernisajelor, vol. I, Ed. Careatide, Iaşi, 1995;
Zaharia D. N., Iaşul vernisajelor, vol. II, Ed. Dosoftei, Iaşi, 2000;
xxx Enciclopedia taberei Prietenia de la Lăzarea, Ed. Altus, Miercurea Ciuc, 2004;
xxx Képzőművészeti írások, Ed. Kriterion, Bucureşti, 1984;
xxx Who’s who in Romania, Ed. Pegasus Press, Bucureşti, 2002;
xxx Barabás Miklós Céh,1929-2009, Ed. BMC, Cluj, 2009;
xxx Erdélyi magyar ki kicsoda, Ed. Scripta, Oradea, 2000, 2009;
xxx Enciclopedia personalităților din România, Ed. Hübners Who is Who, 2010;
xxx Caietele restaurării, Ed. ACS, București, 2012.

Recenzie la cartea M. J. Bartos – Compoziția în pictură, de Prof. univ. dr.Gh. Macarie, revista Convorbiri Literare, nr. 8, Iași, 2010.

Din anul 1975 a fost citat în ziarele și revistele locale Flacăra Iașului, Monitorul de Iași, Ziarul de Iași și revistele Cronica, Convorbiri Literare etc., dar și naționale precum România Literară, revista Arta etc.